Zajęcia

„PRETORIANS”

SZKOŁA KARATE &  JU JITSU

Prowadzący:  Mistrz Polski Krzysztof Orlikowski 2 °dan w Karate 1°dan ju jitsu

Karate dla dorosłych, młodzieży oraz  dzieci od 5 roku życia

Podczas zajęć adepci nabywają umiejętności związane z motoryką własnego ciała poprawiając  wytrzymałość oraz koordynację ruchową. Treningi karate doskonale wpływają na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Uczą spokoju, opanowania, szacunku, skupienia oraz lojalności. Karate nie uczy agresji, dodaje wiary we własne umiejętności, zwiększa pewność siebie. Zawodnicy uczestnicz a w różnych zawodach w zależności od swoich umiejętności.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OLIMPIA" BOBOLICE

Prowadzący: Henryk Kowalski

W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie chętne dzieci i młodzież (dziewczęta i chłopcy) głównie w wieku od 3 do 12 lat oraz starsze.

Popularyzacja i upowszechnianie  aktywności fizycznej od najmłodszych lat.

Wychowanie poprzez sport.

Rozbudzenie u dzieci i młodzieży zamiłowania do sportu na całe życie.
Zachęcenie do czynnego uprawiania sportu i aktywności ruchowej.

Promowanie zdrowego stylu życia.